Ta strona używa plików cookies. Ok! Więcej ...

Strona główna » Programy » Scenariusze zajęć
scenariusze_zajec_185

Scenariusze zajęć

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Scenariusze zajęć Poziomy I-III przeznaczone są dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Poziom IV (bardziej zaawansowane scenariusze) – dla szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. 

Scenariusze dla kl. 7 i 8 szkoły podstawowej

Zestaw scenariuszy dla kl. 7 (dla kl. 8 analogicznie) zawiera 10 scenariuszy w formie plików pdf, które przesyłamy na płycie CD. Na życzenie przesyłamy też 1 zestaw wydrukowany.
Dzięki scenariuszom w formie plików pdf mogą Państwo drukować z nich elementy scenariusza, które są do rozdania uczniom.
Scenariusze składają się z takich części jak: temat zajęć, czas trwania, pomoce, cele, przebieg zajęć, podsumowanie zajęć. Poza tym prawie wszystkie scenariusze mają od jednego do kilku załączników, które rozdaje się uczniom.

Scenariusze zajęć dla kl. 7 szkoły podstawowej (cena: 282,90 zł – tu można zamówić):

(10 tematów – 10 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Kariera zawodowa człowieka – znaczenie pracy 1 x 45 min.
2. Czym jest rynek pracy i pracodawca? 1 x 45 min.
3. Branże i zawody – kim warto zostać? 1 x 45 min.
4. Planowanie kariery zawodowej – od czego zacząć? 1 x 45 min.
5. Samowiedza – źródła poznania siebie 1 x 45 min.
6. Kim chcę być? Moje zainteresowania zawodowe 1 x 45 min.
7. Jakie mam umiejętności? 1 x 45 min.
8. Moje mocne i słabe strony 1 x 45 min.
9. Zdrowie a moje plany zawodowe 1 x 45 min.
10. Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań 1 x 45 min.

Scenariusze zajęć dla kl. 8 szkoły podstawowej (cena: 282,90 zł – tu można zamówić):

(10 tematów – 10 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe? 1 x 45 min.
2. Co po szkole? System edukacji w Polsce 1 x 45 min.
3. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min.
4. Kim jestem? Tajemnice osobowości a wybór zawodu 1 x 45 min.
5. Wartości moimi drogowskazami 1 x 45 min.
6. Rozwijam swoją przedsiębiorczość 1 x 45 min.
7. Zostać wolontariuszem 1 x 45 min.
8. Jak skutecznie podejmować decyzje? 1 x 45 min.
9. Predyspozycje zawodowe a moje preferencje 1 x 45 min.
10. Wymagania pracodawców a moje umiejętności 1 x 45 min.

Komplet Scenariuszy zajęć dla kl. 7 i 8: 500,00 zł – tu można zamówić)  

Program doradztwa dla kl. 7 i 8 SP, w którym wykorzystacie Państwo te scenariusze, jest dostępny w bezpłatnym szkoleniu elearningowym “Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej”, w przykładowym WSDZ (można pobrać to WSDZ jako doc i wykorzystać do stworzenia WSDZ dla Państwa szkoły) – zgłoszenia na to szkolenie można przesyłać mailowo na: progra@progra.pl z tematem Zgłoszenie na bezpłatne szkolenie elearningowe “Podstawy doradztwa w SP”.  
 
 

POZIOMY I-IV

Scenariusze zajęć Poziomy I-III przeznaczone są dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Poziom IV (bardziej zaawansowane scenariusze) – dla szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.
Scenariusze z Poziomów I-IV wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność. 

Poziom I, cz. 1:

(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Samowiedza – źródła poznania siebie 1 x 45 min.
2. Poznaję siebie – zdolności, które posiadam 1 x 45 min.
3. Poznaję siebie – moje zainteresowania 1 x 45 min.
4. Poznaję swoje potrzeby, wartości 1 x 45 min.
5. Moje cele życiowe 1 x 45 min.
6. Moja kariera – zawód i edukacja 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
7. Różnorodność świata zawodów 1 x 45 min.
8. Świat zawodów nie jest mi obcy 1 x 45 min.
9. Warto pracować – powody, dla których ludzie pracują 1 x 45 min.
10. Mój pomysł na biznes 1 x 45 min.
11. Edukacja a rynek pracy 1 x 45 min.
12. Specyfika uczenia się a planowanie kariery zawodowej 2 x 45 min.
13. Uruchom swoją wyobraźnię 1 x 45 min.

Poziom I, cz. 2:

(13 tematów – 16 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: UCZENIE SIĘ
1. Korzyści płynące ze stosowania metod szybkiej nauki 1 x 45 min.
2. Metody uczenia się. Mózg i pamięć – mnemotechniki 1 x 45 min.
3. Metody szybkiej nauki 2 x 45 min.
4. Praktyczne zastosowanie mnemotechnik 1 x 45 min.
5. Metody uczenia się. Mind Mapping 2 x 45 min.
6. Mind Mapping w wersji papierowej 1 x 45 min.
7. Mind Mapping – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem obszernego materiału do opanowania 1 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
8. Przedsiębiorczość i ja 1 x 45 min.
9. Asertywność – umiejętność otwartego wyrażania siebie 1 x 45 min.
10. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min.
11. Motywacja – metody motywowania się 1 x 45 min.
12. zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej 2 x 45 min.
13. Komunikacja niewerbalna jako narzędzie w budowaniu relacji z otoczeniem 1 x 45 min.

Poziom II, cz. 1:

(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Poznaję siebie. Moje zasoby 1 x 45 min.
2. Poznanie siebie w kontekście przyszłych wyborów zawodowych 1 x 45 min.
3. Moje zainteresowania a moje wybory zawodowe 1 x 45 min.
4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych atutów 2 x 45 min.
5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby 1 x 45 min.
6. Trzy kroki do wyboru zawodu 1 x 45 min.
7. Planowanie przyszłości 1 x 45 min.
8. Ja i moja przyszłość zawodowa 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
9. Świat zawodów a moje wybory zawodowe 1 x 45 min.
10. Moja edukacja a rynek pracy 1 x 45 min.
11. Zawody przyszłości 1 x 45 min.
12. Możliwości poszukiwania pracy 1 x 45 min.
13. Rynek pracy – oczekiwania pracodawców względem pracowników 1 x 45 min.

Poziom II, cz. 2:

(13 tematów – 18 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: RYNEK PRACY
1. Sposoby poszukiwania pracy 1 x 45 min.
2. Przedsiębiorczość a rynek pracy 1 x 45 min.
3. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką 1 x 45 min.
4. Autoprezentacja – przygotowanie własnego wystąpienia 1 x 45 min.
5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 3 x 45 min.
6. Mnemotechniki – praktyczne zastosowanie 2 x 45 min.
7. Zastosowanie mnemotechnik w pozytywnym kształtowaniu swojego wizerunku 2 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
8. Praca w grupie. Zasady efektywnej komunikacji 1 x 45 min.
9. Nauka skutecznego komunikowania 2 x 45 min.
10. Cechy dobrego lidera 1 x 45 min.
11. Umiejętność efektywnego zarządzania czasem 1 x 45 min.
12. Asertywność i skuteczna komunikacja interpersonalna 1 x 45 min.
13. Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy 1 x 45 min.

Poziom III, cz.1
(13 tematów – 15 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Poznaj siebie zanim wybierzesz. Analiza SWOT własnej osoby 1 x 45 min.
2. Moje predyspozycje – moja osobowość, mój temperament 1 x 45 min.
3. Tworzenie indywidualnego planu działania 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
4. Rynek pracy i mechanizmy jego funkcjonowania 1 x 45 min.
5. Ja na rynku pracy, czyli zderzenie oczekiwań z rzeczywistością 1 x 45 min.
6. Dostępne strategie realizowania własnego potencjału w warunkach rynkowych 1 x 45 min.
7. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką 1 x 45 min.
8. Analiza podstawowych błędów popełnianych przez osoby poszukujące pracy 1 x 45 min.
9. Trudne pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 45 min.
10. Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 3 x 45 min.
11. Aktywne poszukiwanie pracy 1 x 45 min.
12. Poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera 1 x 45 min.
13. Rynek pracy. Droga pierwsza – własna firma 1 x 45 min.

Poziom III, cz.2
(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: RYNEK PRACY
1. Zakładam własną firmę 1 x 45 min.
2. Rynek pracy. Droga druga – praca w firmie 1 x 45 min.
3. Poszukiwanie pracy w sektorze prywatnym 1 x 45 min.
4. Rynek pracy. Droga trzecia – współpraca z sektorem publicznym 1 x 45 min.
5. Szukanie pracy w sektorze publicznym 1 x 45 min.
6. Rynek pracy. Droga czwarta – NGO 1 x 45 min.
7. Zakładanie własnego stowarzyszenia lub fundacji 1 x 45 min.
MODUŁ: UCZENIE SIĘ
8. Mnemotechniki uzupełniające 2 x 45 min.
9. Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce 1 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
10. Komunikacja interpersonalna a efektywność działań 1 x 45 min.
11. Negocjacje – techniki i style negocjacyjne 1 x 45 min.
12. Mój styl negocjacji a moja osobowość 1 x 45 min.
13. Efektywna współpraca w zespole 1 x 45 min.

Poziom IV
Ze względu na zakres tematyczny, scenariusze z poziomu IV zostały podzielone na trzy obszary
i tym samym umieszczone w trzech oddzielnych częściach.

Poziom IV cz.1 – scenariusze zajęć z zakresu poszukiwania pracy
(23 zajęcia)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: PROFESJONALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE KLUCZEM DO SUKCESU
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Struktura i dane w CV 1 x 45 min.
3. Rodzaje CV 1 x 45 min.
4. Najczęstsze błędy w CV 1 x 30 min.
5. List motywacyjny i zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych 1 x 45 min.
6. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: EFEKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Metody poszukiwania pracy 1 x 45 min.
3. Analiza efektywności metod szukania pracy 1 x 30 min.
4. Plan poszukiwania pracy 1 x 30 min.
5. Motywacja a poszukiwanie pracy 1 x 30 min.
6. Wskazówki dotyczące szukania pracy i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.
MODUŁ: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POD LUPĄ
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 60 min.
3. Część właściwa rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 60 min.
4. Popularne pytania pracodawcy 1 x 60 min.
5. Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej i symulacje rozmów 1 x 45 min.
MODUŁ: WŁASNY BIZNES, CZYLI JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Badanie rynku, źródła finansowania firmy, wybór formy prawnej i opodatkowania firmy 1 x 45 min.
3. Wybór siedziby i nazwy firmy 1 x 30 min.
4. Biznesplan 1 x 30 min.
5. Rejestracja firmy 1 x 45 min.
6. Tworzenie projektu firmy i podsumowanie zajęć 1 x 60 min.

Poziom IV cz.2 – scenariusze zajęć z zakresu rozwoju zawodowego
(11 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: ODKRYWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO – BILANS KOMPETENCJI
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Osobowość 1 x 30 min.
3. Wiedza 1 x 30 min.
4. Umiejętności 1 x 30 min.
5. Zainteresowania 1 x 30 min.
6. Wartości i style działania 1 x 45 min.
7. Zdrowie i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.
MODUŁ: KROK W PRZYSZŁOŚĆ – PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Rodzaje karier zawodowych 1 x 30 min.
3. Proces planowania kariery i wyznaczania celów 1 x 45 min.
4. Tworzenie indywidualnego planu kariery zawodowej 1 x 60 min.

Poziom IV cz.3 – scenariusze zajęć z zakresu pogłębiania kompetencji miękkich
(19 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Analiza własnego czasu 1 x 45 min.
3. Pożeracze czasu 1 x 30 min.
4. Ustalanie priorytetów i proces planowania 1 x 45 min.
5. Metody zarządzania sobą w czasie 1 x 45 min.
6. Indywidualny plan organizacji czasu i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: ZARZĄDZANIE TALENTAMI, CZYLI JAK ODKRYĆ I ROZWIJAĆ SWÓJ TALENT?
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Rodzaje talentów i autodiagnoza talentów 1 x 45 min.
3. Zarządzanie talentami i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: SIŁA MOTYWACJI – JAK WZMACNIAĆ SWOJE CHĘCI DO DZIAŁANIA?
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Teorie motywacji 1 x 45 min.
3. Fazy przebiegu motywacji i demotywatory 1 x 45 min.
4. Sposoby zwiększania motywacji do działania i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: W ZGODZIE ZE SOBĄ. BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Samoocena i jej wpływ na życie człowieka 1 x 45 min.
3. Czynniki wpływające na poziom samooceny i źródła samooceny 1 x 30 min.
4. Rodzaje samooceny 1 x 45 min.
5. Walka z „patologicznym krytykiem” 1 x 60 min.
6. Sposoby podnoszenia poczucia własnej wartości i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.