Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zamknij! Zobacz więcej ...

Strona główna » Szkolenia z cyklu “Szkoła Sukcesu”

Szkolenia z cyklu “Szkoła Sukcesu”

Zapraszamy Państwa do udziału w webinariach. Szkolenia adresowane są do doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego.
Terminy i tematy szkoleń znajdą Państwo poniżej.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: szkolenia@progra.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: tematu szkolenia, terminu, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu.
Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie prześlemy drogą mailową.


Uwaga! Ostatnie szkolenia przed wakacjami.


Akademia doradcy zawodowego

Webinaria bezpłatne

Temat webinarium Termin Godzina
NOWY TERMIN!
Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych
30.06.2014 r. 17:00 – 18:30   bezpłatne

Webinaria płatne

Temat webinarium Termin Godzina Cena brutto
Odkrywanie predyspozycji zawodowych uczniów 22.05.2014 r. 16:00 – 17:30   49,20 zł
Aktualna sytuacja na rynku pracy 28.05.2014 r. 16:00 – 17:30   49,20 zł

Akademia rodzica

Webinaria bezpłatne

Temat webinarium Termin Godzina
„Mamo, tato, kim będę?” – odkrywanie predyspozycji dziecka 05.06.2014 r. 18:00 – 19:30   bezpłatne

Akademia Urzędu Pracy

Webinaria płatne

Temat webinarium Termin Godzina
Narzędzia do pracy z osobami bezrobotnymi 10.06.2014 r. 10:00 – 11:30   60 zł


Programy szkoleń

Akademia dyrektora szkoły

Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w kontekście doradztwa zawodowego

 • rola doradztwa zawodowego w rozwoju ucznia
 • metody doradztwa prowadzonego w szkołach
 • kwalifikacje nauczycieli w zakresie działań doradczych

Nowoczesna szkoła – metoda szkoleń wirtualnych dla kadry pedagogicznej

 • elearning w szkole
 • webinaria punktem wyjścia do kształcenia nauczycieli
 • nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do pracy w poradnictwie kariery

Akademia doradcy zawodowego

Wdrażanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

 • Misja Szkoły Sukcesu w planowaniu drogi edukacyjno – zawodowej uczniów
 • Obowiązek szkół w zakresie prowadzenia działań doradczych – przykład szkolenia dla kadry pedagogicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 • W jaki sposób przeprowadzić zajęcia z młodzieżą niekoniecznie będąc doradcą zawodowym.
 • Pakiet narzędzi dla doradców „Kariera na Maksa”.

Gra facebookowa podstawą zajęć z doradztwa zawodowego

 • Czym są gry facebookowe i jak z nich korzystać?
 • Propozycje tematyki cyklu zajęć z zakresu poradnictwa kariery
 • Zastosowanie elementów gry „Max Career” do kolejnych zajęć
 • Scenariusze lekcji – jak zachęcić ucznia do myślenia o swojej przyszłości?

Nowoczesne technologie i narzędzia w pracy nauczyciela

 • Tworzenie plików mp3 i audiobooków
 • Korzystanie z aplikacji do ustalania terminów spotkań i przeprowadzania ankiet/badań
 • Dobór treści do własnych narzędzi edukacyjnych
 • Dobór narzędzi do prowadzonych lekcji

Aktualna sytuacja na rynku pracy

 • Rynek pracy – spojrzenie centralne i lokalne
 • Zawody przyszłości – trendy w kraju i na świecie
 • Wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy
 • Dobre praktyki i podstawowe błędy kandydatów do pracy w kontaktach z pracodawcami

Wizerunek w sieci

 • Kogo i w jaki sposób szukają pracodawcy?
 • Serwisy społecznościowe – wróg czy sprzymierzeniec wirtualnego wizerunku?
 • Portfolio jako narzędzie do zarządzania wizerunkiem w sieci
 • CV on-line i elektroniczne wizytówki

Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu instytucji i doradcy

 • Budowanie wizerunku doradcy i instytucji poprzez usługi poradnictwa kariery
 • Marketing i promocja usług poradnictwa kariery
 • Wymiary i korzyści z budowania prestiżu
 • Narzędzia budujące prestiż

Stwórz i poprowadź własne webinarium

 • Najlepsze platformy do prowadzenia webinariów
 • Podstawowe funkcjonalności webinarium
 • Nowe sposoby dotarcia do klientów
 • Korzyści z wprowadzenia webinariów do warsztatu pracy doradcy

Odkrywanie predyspozycji zawodowych uczniów

 • Dlaczego i w jaki sposób warto odkrywać talenty uczniów?
 • Przykłady narzędzi do badania predyspozycji zawodowych.
 • Do czego uczniowi gimnazjum i liceum potrzebne jest CV? Co w nim umieścić…?
 • Znaczenie wczesnego badania predyspozycji młodzieży dla dorosłego życia zawodowego.

Rozmowa kwalifikacyjna z uczniem

 • Czy nie za wcześnie? Kiedy zacząć chodzić na rozmowy kwalifikacyjne?
 • Poczucie własnej wartości i autoanaliza kluczowym elementem rozmowy z pracodawcą
 • Oczami pracodawcy – kogo poszukują?
 • Przebieg rozmowy z uczniem – jak wygrać bez doświadczenia?

Przebieg rozmowy doradczej z uczniem

 • Obszary do badania i diagnozy
 • Rozmowa z uczniem – przykładowe metody diagnostyczne
 • Postępowanie po diagnozie – wspomaganie ucznia w wyborach i aktywności
 • Typy doradców – który najskuteczniejszy?

Konstruowanie CV i listu motywacyjnego z uczniem

 • Dlaczego i w jaki sposób warto inwestować w CV jak najwcześniej?
 • Rodzaje CV z praktycznego punku widzenia – które dla ucznia?
 • W jaki sposób pracodawcy czytają CV?
 • Jak przekonać pracodawcę do siebie – pisanie listu motywacyjnego.

Autoprezentacja w szkole – jak pomóc uczniowi w skutecznej prezentacji?

 • Zdefiniowanie mocnych i słabych stron ucznia
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Techniki wzbudzania sympatii

Praca z uczniem zdolnym

 • Portret psychologiczny ucznia zdolnego
 • Określanie wiodących predyspozycji i zainteresowań
 • Plan pracy i ustalanie priorytetów
 • Rozwijanie talentów uczniów zdolnych

Zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym doradcy zawodowego

 • Model kompetencyjny doradcy zawodowego
 • Planowanie kariery doradcy
 • Sieć wsparcia
 • Nowe trendy w doradztwie zawodowym

„Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Czym współcześnie jest wypalenie zawodowe?
 • Skuteczne rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego
 • Techniki radzenia sobie z wypaleniem i profilaktyka
 • Relaksacja w życiu zawodowym

Zarządzanie sobą w czasie – doradztwo kontrolowane

 • Diagnoza sytuacji – zarządzam czasem, czy czas zarządza mną?
 • Jak działać? – matryca Eisenhovera w praktyce
 • Konsekwencja w działaniu podstawą panowania nad sytuacją
 • Zasoby i narzędzia wspierające zarządzanie sobą w czasie

Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych

 • Podstawowe założenia preorientacji zawodowej
 • Praca z dzieckiem szkoły podstawowej w określaniu zainteresowań i skłonności zawodowych
 • Program “Ryś w gąszczu zawodów” jako kompleksowe narzędzie pracy doradcy zawodowego
 • Lekcje w SP z Rysiem

Poradnictwo kariery dla osób dorosłych i seniorów

 • Perspektywy rozwoju poradnictwa kariery dla seniorów
 • Przebieg rozmowy doradczej z osobą dorosłą
 • Płaszczyzny wsparcia klienta dorosłego
 • Case study w poradnictwie kariery osób dorosłych

Akademia rodzica

„Mamo, tato, kim będę?” – odkrywanie predyspozycji dziecka

 • „W czym wybierać?” – rodzaje skłonności zawodowych młodzieży
 • W jaki sposób rodzic może wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodu?
 • Od czego zacząć? – wychowanie do samodzielności
 • Wsparcie instytucjonalne dla rodziców

Wzmacnianie samooceny dziecka

 • Czym jest samoocena i gdzie ma swoje źródła?
 • Konsekwencje życiowe zaniżonej i zawyżonej samooceny
 • Rozpoznawanie poziomu samooceny
 • Techniki wzmacniania samooceny dziecka

Akademia Urzędu Pracy

Elastyczne formy zatrudnienia dla klientów urzędów pracy

 • Praca zdalna – telepraca
 • Pożytek publiczny – praca projektowa
 • Praca tymczasowa
 • Samozatrudnienie

Narzędzia do pracy z osobami bezrobotnymi

 • Grywalizacja jako sposób na motywowanie klienta do działania
 • Elektroniczne wizytówki i video CV
 • Narzędzia do pracy własnej klienta
 • Narzędzia dla doradcy zawodowego